Výstavba rodinných domů

Rodinné domy převážně zdíme z broušených cihel, lepených lepidlem pro tenkou spáru nebo speciální lepící pěnou. Při výstavbě obvodového zdiva z broušených izolovaných cihel je důležité důrazně dbát na kvalitu provedení svislých spár, aby nedocházelo k tepelným ztrátám.