Rekonstrukce a přestavby

Naše firma nabízí zákazníkům kompletní rekonstrukci a přestavbu bytů, rodinných domů, bytových jader, podkrovních bytů a koupelen. Při rekonstrukci zajistíme odvoz sutě a odpadních materiálů na skládkách tomu určené. Při rekonstrukci klademe velký důraz na pořádek a bezpečnost na staveništi.